ทำของเล่นให้ลูก รถไฟจากกล่องเก่าๆ

รูป 1 ทำของเล่นให้ลูก รถไฟจากกล่องเก่าๆ

ทำของเล่นรถไฟ จากกล่องเก่าๆ

อุปกรณ์

 • กล่อง ที่ไม่ใช้แล้ว ขนาดพอประมาณ (ใช้กล่องขนมได้นะคะ) เลือกมาประมาณ 3 กล่อง ขนาดเท่าๆกัน
 • กระดาษสี สำหรับตกแต่งของเล่น
 • กรรไกร
 • กาว
 • สก็อตเทป
 • เชือก

วิธีทำ

 1. นำกล่อง ที่ไม่ใช้แล้ว เจาะฝาด้านบนออก แล้วนำมาตกแต่ง ติดกระดาษสีสวยๆเข้าไปให้ทั่ว
 2. ตัดกระดาษให้เป็นรูปวงกลม 4 วง สำหรับทำเป็นล้อ
 3. นำล้อมาติดลงบนรถไฟ
 4. ทำส่วนที่เป็นหัวรถจักรด้วยนะ
 5. ทำห้องรถไฟ ประมาณ 3 ห้อง จากนั้น นำมาติดเข้าด้วยกัน ด้วยเชือก
 6. หาของเล็กๆ มาใส่ด้านบนเป็นผู้โดยสารค่ะ

รถไฟทำเอง ชวนลูกๆทำด้วยนะคะ

ลองทำดูค่ะ เป็นกิจกรรมเสริมอีกอย่าง ในบ้านได้นะคะ สร้างสรรจิตนาการ และความรักในครอบครัวได้ด้วยค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำของเล่นให้ลูก รถไฟจากกล่องเก่าๆรูป 3 ทำของเล่นให้ลูก รถไฟจากกล่องเก่าๆรูป 4 ทำของเล่นให้ลูก รถไฟจากกล่องเก่าๆรูป 5 ทำของเล่นให้ลูก รถไฟจากกล่องเก่าๆรูป 6 ทำของเล่นให้ลูก รถไฟจากกล่องเก่าๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน